Kontak Ons

Adres van kerkgeboue & pastorie huise:

Kontakte

Predikant:

 • Ds. Hennie Schutte
 • Tel: 011 693 5495

Skriba - Kerkraad

 • Br. Fanie Jansen van Vuuren
 • Tel: 011 692 2312

Skriba - Attes / Kassier

 • Br. Sarel Steyn
 • Tel: 011 693 4827
 • Sel: 082 825 4485
 • E-pos: sarel.steyn@gkwesrand.org.za

Skriba - Ouderlinge

 • Vakant

Voorsitter - Diakonie

 • Br. Barrie Pieterse
 • Sel: 082 467 7814

Voorsitster - Susters

 • Vakant

Koster:

 • Sr. Drienie Kotzee
 • Sel: 082 356 6009
 • E-pos: drieniekotzee@vodamail.co.za

Orrelis:

 • Vakant

Eredienstye

Ons het elke Sondag twee dienste, en tydens lang naweke, skool vakansies of Nagmaal net een diens:

Katkisasie vir Voorskool tot Voor-beleidenis geskied tussen die twee dienste,
en die beleidenis klasse Woensdae om 17:00 by die pastorie te Robina Str.

Nuttige skakels

Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA)

Kerkblad

Volg ons op facebook

Kruiskyk op DSTV

Bybel in Afrikaans op die Internet

Vroueblad

Slingervel