Die Kerkraad: Wesrand 2012

Addisionele inligting onder Kontak Ons .

kerkraad.jpg

Agter: L. Coetzer, D. de Beer, P. Hattingh, L. J v Vuuren, F. J van Vuuren, D. Reitsma, N. Oosthuizen, G. Heystek.

Middel Agter: W. van der Walt, S. Steyn, H. Heystek, A. Heystek.

Middel Voor: C. van der Heever, H. Hoogendoorn, J. Cordier, I. Venter, Sr. W. Fourie, Br. W. Fourie, B. Pieterse.

Voor: H. Heystek, K. Coetzee, Ds H. W. Schutte, Em.Pred. B. Ligthelm, G. Kotzee, Sr. A. Horn, Sr. A le Roux.

Afwesig: W. du Plessis, Sr. D. Cloete.